İnsan Kaynakları
Bu formu doldurmuş kişi; formda vermiş olduğu bütün bilgilerin, doğru ve tam olarak tarafından doldurulduğunu, bu bilgiler içinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmadan işine son verilmesi için sebep olabileceğini anlayarak kabul ettiğini beyan etmiş sayılır; aynı zamanda kuruluşça bir göreve atandığı takdirde iş yeri usul, yönetmelik ve kurallarına uymayı taahhüt etmiş olur.